نسل انقلاب


نسل گند و مزخرفی بودیم. نسلی که برای همه چیز باید رقابت می کرد. نسل کنکور و انتخاب رشته، نسل دعوا سر صندلی مترو، نسل دویدن پشت اتوبوس و چپیدن توی تاکسی. نسل ما لگد کردن رقیب و گذشتن از روی اون توی خون اش بود. دل به هر کس دادیم، قبل از ما دل داده بود. سگ دو زدیم برای آغاز راهی که قبل از ما هزارها به آخر خطش رسیده بودند. نسل عقده بودیم و آه حسرت پشت ویراژ ارابه هایی که قیمت خون خودمان و هفت پشتمان بود. نسل دیدن و نداشتن، خواستن ونتوانستن، رفتن و نرسیدن. نسل توسری خوردن از ننه و بابا. نسل آرزوهایی که تا آخرش بر دل ماند. نسل آهنگ های سوزناک. نسل هایده و عرق سگی با طعم دیازپام. نسل سیگار نامرغوب جگردار. نسلی که یا باید می کرد و یا می داد، تحمل و باج را. به ما که رسید رودخانه ها خشکید، جنگل ها سوخت و ابرها نبارید. به ما که رسید بنزین و شیر با هم کورس گذاشتند. نسل تحریم تنبان و خمیر دندان و زیربغل. نسل طلاق هفتاد درصد. نسل فیس بوک از سر بی کسی. نسل کش دادن دانشگاه از ترس سربازی. نسل درد و دل با دیوار. نسل بحث فلسفی توی تاکسی. نسل دلتنگی برای طعم لب هایی که هرگز نچشیدیم. نسل ماندن سر دو راهی. نسل انتخاب بین بد و بدتر. نسل عقده ی دیده شدن، خوانده شدن، شنیده شدن. نسل جنبش های پنجر. نسل بغض، ناله ، ضجه. ما نسل انقلاب، نسل حماسه ایم.

9 comment:

ناشناس گفت...

گر بدين سان زيست بايد پست...
من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را، به رسوائی نياويزم
بر بلندِ کاجِ خشکِ کوچه بن بست
گر بدين سان زيست بايد پاک
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ايمان خود چون کوه،
يادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک... /

ناشناس گفت...

نسلی هستیم از جنس تنهایی...

ناشناس گفت...

زنده باد

ناشناس گفت...

ayyyyyyyyyy gofti

ناشناس گفت...

va nasli ke kheili zood hame joft pa az roosh miparan ta be nasl e ba'adi beresan, rafigh, engar ke daran az ro ye godal miparan, hata paeen ro ham negah nemikonan.

ناشناس گفت...

عالی بود

ناشناس گفت...

nesbat be hamnaslamun dar keshvarhaye dyge ozamun kharab bud vaella sad sal pish age be donya miomadym nun ham nadashtym bekhorym

ناشناس گفت...

واقعا متن سوزناکی بود، کل دردهای نسلمون رو در یک متن کوتاه بیان کردی.
نسل عشقهای نافرجام، نسل عشقهای منتهی به کوچه بن بست، نسل عشقهای منتهی به خیانت،
نسل دردهای بی درمان، نسل بلاهای جانسوز، نسل...

ناشناس گفت...

راست گفتی.الحق که نسل حماسه ایم

ارسال یک نظر