حسادت

عده ای ها هستند که به آزادی روح شما حسادت می ورزند چون خودشان پای بسته ی یک سری عقاید و قوانین مضحک و مسخره هستند، بنابراین به محض این که شما را به مسلکی علاقه مند ببینند شروع به آزارتان خواهند کرد.

0 comment:

ارسال یک نظر