ملت

نفرین بر ملتی که ابزاری مثل فیس بوک را که دنیایی از آن برای آزادی مملکتشان و هزاران کار مثبت دیگر استفاده کردند را، وسیله ای قرار داد برای ادامه ی شایعه پراکنی و لجن مالی و خاله زنک بازی و آبروریزی که پیشتر با ابزارهای ساده تری مثل تلفن و نامه و دیوار توالت انجامشان می داد.

0 comment:

ارسال یک نظر