عشق

حالا ميدانم آنها را دوست داشت چون بی حيا ، احمق و متعفن بودند . عشق او اصلا با کثافت و مرگ توام بود .
Boof e koor

0 comment:

ارسال یک نظر