کلاغ

افسوس کارت به جایی رسیده که حتی به آب خوردن کلاغ های پیر از جوب های ولی عصر هم حسادت می کنی.

0 comment:

ارسال یک نظر