روبان

رفیق این روبانی كه تو تا این پایه به آن علاقمندی، نشان بردگی است. 
قبول نداری كه ارزش آزادی بیش از روبان است؟
قلعه حیوانات
جورج اورول

0 comment:

ارسال یک نظر