تصور

You may say that I'm a dreamer
                                                           John Lennon

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته

قمیشی
پیش خودت شاید فکر کنی دیوونه ام ولی یه روز خوب میاد اینو می دونم
هیچکس

0 comment:

ارسال یک نظر