سرهنگ

سرهنگ "عاليزاده" به شهروندان توصيه كرد: به منظور پيشگيري از هرگونه سرقت از خالي گذاشتن منزل حتي براي مدت كوتاهي صرف نظر و در صورت ضرورت موضوع را به همسايه و يا اقوام مورد اعتماد جهت مراقبت از منزل اطلاع دهند.

پس شما چه ...ای میخورید توی این مملکت؟

2 comment:

منجر به زن گفت...

مگر نه این است که مارا همیار پلیس نامیده اند ؟!پس مسئولیت ما چه می شود ایا ؟:D

nima گفت...

بله خوب
صحیح می فرمایید

ارسال یک نظر