حق

از بچگی همیشه درباره حقوقی که نداریم باهامون صحبت شده.
ولی هیچکس از حقوقی که داریم صحبت نمی کنه
چرا؟

0 comment:

ارسال یک نظر