قصابخانه

و چه قصابخانه ایست این دنیای بشریت!
                                                          شاملو

0 comment:

ارسال یک نظر