روزه

من نمی فهمم اینا چطور به این نتیجه رسیدن که 17 ساعت گرسنگی و یهو هفت ساعت پر خوری برای سلامتی مفیده؟!

0 comment:

ارسال یک نظر