محبت

جدیدا احساس می کنم تبدیل شدم به یه بمب آماده انفجار محبت. به یه کسایی دارم ابراز محبت می کنم که می ترسم کار دستم بدن ....

0 comment:

ارسال یک نظر