افشای ابعاد جدیدی از خوشگذرانی های ابطحی در ندامتگاه اوین
کجایند کسانی که می گفتند ابطحی زیر مشت و لقد و شکنجه و انفرادی لاغر شده است؟

اگر کمی در عکس دقت کنید پی می برید که عزیزان برادر در زندان اوین علاوه بر اصلاح روحانی و معنوی جناب ابطحی الگوی غذایی ایشان را نیز اصلاح نموده و تمایل ایشان به میل نمودن سبزیجات تازه کاملا مشهود می باشد.

همچنین برادران بازجو قلیانی را که هر روز بعد از افطار در کافی نت اوین برای جناب ابطحی می چاقیدند را به رسم یادبود به جناب ابطحی و خانواده ی محترم ایشان تقدیم نمودند.

لازم به ذکر است ایشان با لبخندهای ملیح مکرر بر روی موضع اصلی خود یعنی رفتار دوستانه و لوطی منشانه ی برادران بازجو پافشاری نمودند.


0 comment:

ارسال یک نظر