شیخانه های بی نام و نشان

زمانه ی غریبیست
تا سر می جنبانی دامنه ات را میدزدند و میزنند به نام خودشان
بعد زجه و التماس می کنی که تورا به هرچی می پرستی برگردان این لا مزوت را 2 ملیون نقد ازت میخواهند
آن هم در چه اوضاعی؟
در زمانه ای که برای 8 ماه کار نیمه وقت 60 هزار تومان به آدم دستمزد می دهند

0 comment:

ارسال یک نظر