اگر من یک روحانی بودم
اگر من یک رو حانی بودم ...


از گفتن جملاتی شبیه اینها جدا خودداری می کردم :


((این چیزها در سیطره ی علم بشر نیست))

((تو داری از حد خودت خارج میشی))

0 comment:

ارسال یک نظر