وقتی که بالاترین قاط می زندعکس بالا را ببینید بنده بی تقصیرم

به من پیغام خطا داد من هم دوباره فرستادم.

انگار بالاترین هم عید دیدنی زیاد رفته خوابش می آید.

0 comment:

ارسال یک نظر