شیخی که فلیکر باز شد
خیلی خوب است آقا این فلیکر شما خیلی کیف می دهد.

قبلا چیزهایی مثل پیکاسای گوگل رو امتحان کرده بودم ولی فلیکر چیز دیگری است.

مخصوصا آدم اگه یک مقدار بی شعور باشد می تواند
منتخب عکسهایی را که دیگران بیچاره و مفلوک انداخته اند
بردارد و با آرامش کامل خیال و بدون وجدان درد به
عنوان عکسهای خودش روی وبلاگ بگذارد.

می خواهم یک اتفاق جالب فلیکری را برای شما تعرف کنم.

بعد از کلی ذوق و شوق که بخاطر پیوستنم به فلیکری ها می کردم داشتم در
عکسهای خارجیهای سفر کرده به ایران فضولی می کردم که وانگهی عکسی دیدم از مسافرخانه ای که دوست دانشجویم کریم آنجا اقامت دارد.چون آنجا تنها مکان خلوت دانشجویان است زیاد رفت و آمد می کنم.

خلاصه این که نامه ای نوشتم به زبان انگلیسی سر و کله ترکیده که
آقا شما باز هم تشریف بیاورید این ور ها ما در خدمتیم و این حرفها.

در هر حال ی خواهم این را بگویم که رفقا زرنگ باشید.

الان اگر این آقاهی که بنده دعوتش کردم دختر داشت خودم
را تلپشان می کنم و به خرج اونها مسافرتی می کنم به خارجه.
با خوئم پیرژامه هم می برم که اگر وصلت شد شب رو همونجا بمونم.

زرنگ باشید آقا دور دوره چتر بازی است.
0 comment:

ارسال یک نظر