جزئیات نهایی انتخابات اینترنتی


وقتی وارد کلاس آموزشی شدم تعجب کردم.
آن ریخت و قیافههایی که بنده مشاهده نمودم فکر نمی کنم تا حالا صورت مبارک کامپیوتر را مشاهده کرده باشند چه برسد به این که بخواهند با نرم افزارهای پیچیده انتخابات کار کنند.
خوب.حالا دیروز چه خبر بود؟
مارا دعوت کردند که بیایید کلاس آموزشی ما هم که از فرط بیکاری در حال دق مرگ شدن بودیم مشرف شدیم به مرکز آموزش فنی و حرفه ای. ساعت 6 قرار بود که کلاس شروع شود که ساعت 7 شروع شد.
صندلی کم بود هر کس که وارد می شد باید با خودش یک دستگاه صندلی هممی آورد.
در آغاز خانمی تشریف آوردند و مردها بسیار خجالت کشیدند که ببین کار ما به کجا رسیده که یک ضعیفه می خواهد به ما درس بدهد.
در همین راستا دهن آن خانوم محترم را از سرویس به آسفالت کشیدند و کلی جر و بحث نمودند.آن خانوم محترم ناگهاناز دهانش در رفت و گفت که کل شبکه اینترنت ایران در روز انتخابات قطع خواهد بود.
حالا دلیل کارشان هر چه بود حتما یک چیزی می دانند که می کنند.شاید به دلیل بالا رفتن سرعت باشد وشاید هم به خاطر جلوگیری از هک شدن توسط نوجوانان 15 ساله که در این صورت بنده پیشنهاد دارم که اصلا برای اینکه امنیت خیلی خفن باشد اینترنت کل جهان را قطع کنیم .
زیاد تفره نمی روم. در این انتخابات 3 نرم اقزار استفاده خواهد شد که توسط شرکت سی تکس طراحی شده اند.
نرم افزار اول کد ملی سریال شناسنامه یاکد شناسنامه المثنی را می گیرد و مشخص می کند که آیا این فرد قبلا رای داده یا فوت شده و یا واجد شرایط نیست و در پایگاه داده ذخیره می شود.
البته امسال در حد آزمایش هستند و رای گیری هم به صورت سنتی و هم به صورت اینترنتی خواهد بود.
نرم افزرا دوم که خیلی خیلی پیچیده است مربوط به شمارش آرا می باشد که خیلی مفصل است.اینجا می توانید کاملش را بخوانید
این نرم افزرا برگه های اسکن شده رای را دریافت می کند و نامهایی که روی کاغذها نوشته شده است را با نامهای دیتا بیس خودش مقایسه می کند.
این را هم گفته باشم که هر برگه از 3 فیلتر
1 -چشم انسان
2-omr
3- آی سی آر
عبور می کند تا حق رای مردم ضایع نشود.
نرم افزار سومهم نرم افزار تجمیع آرا و فرستادن نتایج به مرکز می باشد.
هر سوالی که داشتید در خدمتم.

0 comment:

ارسال یک نظر