سیستم انتخابات اینترنتی و مشکلات پیش رو


امسال به تصمیم دولت انتخابات به صورت نیمه اینترنتی صورت خواهد گرفت.
حالا چرا نیمه؟
اصلا بیایید از آغاز کار با هم شروع کنیم.
نرم افزاری که یک نما از آن را مشاهده می کنید نرم افزار بررسی شماره ملی رای دهندگان است.


بدین ترتیب که اپراتور با وارد کردن شماره ملی رای دهنده در نرم افزار و فرستادن آن به سرور مرکزی توضیحاتی درباره فرد رای دهنده دیافت می کند.
برای مثال : قبلا رای داده است فوت شده است یا حق رای دارد.
حال سوالی که اینجا پیش می آید این است که آیا با این روش دیگر روی شناسنامه ها مهر نخواهد خورد؟
آیا همه برای شرکت در انتخابات باید کارت ملی به همراه داشته باشند؟
آیا کارت ملی برای تمام هموطنان صادر شده است؟

0 comment:

ارسال یک نظر