علی سنتوری فیلم بغضهاامروز فیلم علی سنتوری رو که دیشب دانلود کرده بودم را دیدم.
مدتها دنبال این فیلم بودم.
می دانم کار اشتباهی کردم پس سرزنش نکنید.
این فیلم یک تراژدی بود.
نه مثل تراژدی های کلیشه ای که دختر و پسر عاشق
هم می شوند بعد از هم جدا می شوند و
دست آخر هم مجنون از غم دوری لیلی خودکشی می کند.
نه
این فیلم چند خروار بغض توی گلو داشت.
بغض اعتیاد
بغض فرهنگ
بغض اجتماع
و بغض بلورچی و علی سنتوری و هانیه و...
فیلم درباره یک سنتور نواز ماهره که آهنگهایش در فیلتر طبقه پنجم تالار وحدت گیر کرده است.
در واقع می شود گفت این فیلم زندگی یک محسن چاووشی رو بیان می کند.
واز انصاف نگذریم هم محسن چاووشی آنقدر عالی برای این فیلم آهنگ ساخته
که می شود گفت نیمه جذابیت فیلم به موسیقی تلفیقی معجزه آسایش برمی گردد.
قصه یک قصه واقعیست.
قصه حرفهایی که نباید مجوز بگیرند.
حالا آهنگ محسن چاووشی باشد یا فیلم داریوش مهرجویی.
تفاوتی نمی کند. چون بلورچی ها و... را رسوا می کند.
کاشونک ها را نشان میدهد.
هانیه هایی با بغض های در گلو مانده.
0 comment:

ارسال یک نظر