نتايج اولیه نظر سنجی در باره احمدي نژاد و آینده انتخاباتي او

حدود یک ماه پیش وقتي این راي گیری رو راه انداختم فکر نمي کردم همچين استقبالی بشه ولی خوب شد
بررسي اين نتایج به ما نشون می ده که فقط یک نفر به تغيير رويه احمدی نژاد امیدوار است و بقيه چشم امید
از ایشان بر بسته اند
يازده درصد از مردم به امید آمريکا يا هر چيز دیر به تداوم حکومت مقدس جمهوري اسلامی اعتقاد ندارند
و 41 درصد هم که با اکثريت تمام گفته اند راي نمی آورد
لطفا شما هم از لیست دست راستتان نظر خواهی را پیدا کنيد و راي بدهید تا ببینیم 630 روز ديگر چه ميشود
آیا 666 روز مانده به ریاست جمهوری احمدی نژاد یا 2126 روز؟
عمرش قد نمیده به انتخابات بعد 8.8 درصد
در انتخابات بعد رای نمیاره 41.1درصد
با کمک امدادهای غیبی رای میاره 26.4درصد
تا اون موقع متحول میشه0.9درصد
اونوقت دیگه جمهوری اسلامی نیست 11.7درصد
من چه بدونم؟ 5.8درصد
با رای واقعی مردم انتخاب میشه 3.9درصد
اصلاً کاندید نمیشه 0.9درصد

0 comment:

ارسال یک نظر