شانزده آذر به نام دانشجویان به کام احزابدوباره 16 آذر در راه است و دوباره احزاب در تکاپویند تا اعتصابات این روز را به نام خود تمام کنند

ولی اینبار 16 آذر برای آنها خیلی مهمتر و حیاتی تر از سالهای دیگر است

اگر می پرسید چرا جوابی به صراحت و روشنی آفتاب به شما می دهم چون انتخابات در پیش رویشان است

چون از دیرباز در کشور ما یکی از تعیین کننده ترین روزها برای هر حادثه سیاسی 16 آذر بوده است

ولی چه فایده که 16 آذرهای امروزی برای همه سود آور است جز دانشجو

هر سال تعدادی از بهترین دانشجویان به علت شرکت در اعتصابات از محیط سرد دانشگاههای امروز جدا می شوند

و در آخر بدون اینکه به خواسته های دانشجویان جوابی داده شود یک حزب یا گروه سناریو را به نفع خود به پایان می برد و فقط سر دانشجو بی کلاه می ماند

تقصیر هم کاملا با احزاب نیست

خود شما اگر سفره ای رنگین از انواع بره و مرغ و کباب و

شهد و شیرینی (شراب نداریم)بشینید چند درصد احتمال داری که ناخنک نزنید؟

احزاب هم دقیقا شرایط شما رو دارند وقتی پشت سفره نشسته اید

به همین علت گوشزد می کنم که آقایان برادران و خواهران دانشجو هوشیار باشید

توی هر گونه تجمعی که داشتین قبل از هر چیز اعلام کنید که آقا جان نه راستیم نا چپیم نه بالاییم نه پایین

شما یه غذای درست و حسابی بدون کافور توی سلف دانشگاه بدین ببینین چقدر دانشجو های پیروی خطی می شیم

خلاصه اینکه آلت دست این حزب و اون حزب نشین که فردا اکبرگنجی دومی

پیدا می شه و میاد خودشو به عنوان نماینده دانشجویان آزادیخواه ایران

معرفی می کنه و تمام زحماتتون رو به فا...میده

0 comment:

ارسال یک نظر