نامه تاریخی چارلی چاپلین به دخترش

روایتی وارد است که محمد اصفهانی برای ساختن آهنگ دلقک از این نامه الگو گرفته است

بیشتر توضیح نمی دم نامه رو خودتون بخونید یک جعبه دستمال کاغذی از قبل آماده کنید


1 comment:

kat گفت...

طفلكی چاپلين كي همچين نامه اي نوشته!
اين نامه وجود خارجي نداره، مدرك هم براي اثباتش داشتم ولي هر چي گشتم يافت مي نشد! بعدا براتون پست مي كنم

ارسال یک نظر