اندر آداب مشروب خواری


فقط خدمت دوستان عرض کنم که قصد من از گذاشتن این لینکها

فرهنگ سازیه برای جلوگیری از عواقب مشروبات الکلی

و به هیچ عنوان ترویج ویا تبلیغ مشروب خواری نیست

در کشور ما هر چیزی وارد میشه ولی فرهنگش وارد نمیشه

مثل همین مشروبات الکلی

می دونید چند نفر به خاطر مصرب الکل های غیر استاندارد آسیبهای غیر قابل جبران

مثل کوری و مشکلات کبد و روده و طحال و حتی مرگ خوردن؟

برای دیدن این آداب ابتده باید به یک سایت فیلتر شکن برین مثل این
https://iraniazad.com/
بعد لینک زیر رو تایپ کنید توی کادر

قسمت اولقسمت دومامیدوارم که کسی منفی نثارمون نکنه


0 comment:

ارسال یک نظر