راه حل مسائل آذربایجان چیست؟لطفا به نظر سنجی زیر پاسخ دهید

به عنوان تشریح گزینه ها باید خدمت شما عرض کنم که

گزینه اول به معنی ایجاد یک کشور مستقل شامل شهرهای ترک نشین ایران است

گزینه دوم به معنی جداشدن این شهرها از ایران و پیوست به جمهوری آذربایجان است

گزینه سوم هم به معنی تشکیل حکومت فدرالی مانند آمریکا برای قومیتهای مختلف است

برای مثال ایالت آذربایجان در مدارس خود به دانش آموزان ترکی یاد میدهد وغیره

گزینه آخر هم نیاز به تشریح ندارد

اگر گزینه دیگری به ذهنتان می رسد بگویید تا اضافه کنم

0 comment:

ارسال یک نظر