چنگیز خان دروغ میگه ما همه عربیم


آقا در راستای این خبر که مغولستان از طرف روح چنگیز خان جان اعلام کرده که ایران و افغانستان و عراق و پاکستانو.. مال ماست

من هم می گم کم نیاریم و از طرف بلاد اسلام اعلام کنیم که ما و شما واستکبار واروپا و همه و همه مال عربستان هستیم نظرتون چیه

می تونیم بمب گوگلی و یاهویی و اسکی و یوتیوبی و ... ای هم بسازیم

0 comment:

ارسال یک نظر