توالت همراه اختراع شد : توالت ملی افتخار ملی انسجام ...یی

سلام
دوباره زنگ خطر برای شیطان بزرگ و آهنگ افتخار برای ایرانیان به صدا در آمد
امروز جوانان خودساخته میهن با تکیه بر الطاف از همه جا
دوباره حادثه(همون افتخار) آفریدند
امروز پس از تکمیل چرخه سوخت هسته ای و آماده شدن بمب و ترقه و تفگ یاسر و سلمان و شهاب و ... ا
این اختراع خیره کننده با انعکاس بسیار گسترده در شبکه های اطلاع رسانی داخلی و خارجی و به روایتی فضایی
مشتی شده است بر جای کبودی مشتهایی که قبلا بر دهان استکبار نواخته بودیم
در این لحظه که می خواهم این اختراع را به شما معرفی کنم
اشک بر چشمانم جاریست
بغض گلویم را گرفته
دارم خفه می شوم
آقا ول کن دیگه خفه شد
بله کجا بودیم
آهان الان جاریست
این جوانان متدین با وجود استفاده از امکانات محدود و دور از دسترس ودر حالتی که سختی های فراوان
بر آنها فشار می آورد لحظه ای از معارف عمیق شرعی دست نکشیدند
و آموزه های خود را فراموش نکرده اند
وبدین طریق این اختراع را در دو نسخه زنانه و مردانه منتشر نمودند
با اینکه نمیتوانم ولی در حالی که اشک در چشمانم جاریست میگویم
مصطراح ملی اختراع شد
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مصطراح ملی افتخار ملی
تو رو خدا خجالت هم نمی کشن
برداشتن سر یه گالون 4 لیتری یه پلاستیگ گذاشتن 10 هزار تومن هم می زنن به جیب
تازه سایت هم دارن

0 comment:

ارسال یک نظر