مرحوم مشکینی زنده است باور نمیکنید ببینید !!! هان؟

آقا انگار همه این جریانات دروغ بوده مثل بابای این دختره توی میوه ممنوعه
این فیلتر شکن به نام آیت الله مشکینی هست
البته سازنده کی هست الله اعلم
ممکنه از نزدیکان ایشون باشه و به جای خرما فیلتر شکن خیرات کرده باشه تا برای ارواح اون مرحوم فاتحه و صلوات نثار کنیم
آقا اصلا به ما چه ما استفاده می کنیم حالا باعث و بانیش کی بوده (ما نمی دونیم بابک جون اینا بودن) خدا خیرش بده

0 comment:

ارسال یک نظر