ترجمه بدون سانسور کتاب دروغ بزرگ درباره حادثه 11 سپتامبر


دانلود کتاب دروغ بزرگ
این کتاب تقدیم به کسانی که فکر می کنند سیاست چیز خوبی است
آری کشتن صدها و هزاران انسان تنها برای افزایش قدرت
این است آرمان مقدس سیاست
آری برادر
سهراب سپهری که چند روز پیش تولدش بود در مجموعه صدای پای آب می گه
من قطاری دیدم فقه می بردو چه سنگین می رفت
من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت
من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد
و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خک از شیشه آن پیدا بود

1 comment:

atieh گفت...

سپاس به خاطر تلاشهایتان

ارسال یک نظر