بازی وبلاگی جدید:اگه زمانی که رئیس دانشگاه کلمبیا داشت فحش و لیچار تقدیم ملت ایران میکرد جای محمود جان بودید چه می کردید

دانشگاه رو ترک می کردید؟

وای میاستادید ونگاه می کردید؟:مثل محمود

وای میاستادید و جواب می دادین؟

و....

لطفا تفصیلات فراموش نشود

هرکس مطبی نوشت بگه که در مرجع ذکر کنم

www.sheikh.dom.ir

0 comment:

ارسال یک نظر