هم خدا و هم خرما

سلام
امروز می خوام درباره چند تا گروه از مردم صحبت کنم که هم خدا رو می خوان و هم خرما رو
برای مثال
خانمهای محجبه ای که هم می خوان حجابشونو حفظ کنن هم برای گرما تحمل ندارند و به خاطر گرمای هوا به عالم و آدم فحش می دن
حضور اجتماعی زنان
می دونم الان گوش خانوما تیز شد ببینن چی می گم بلهزمانی که نشستن دو نفر روی صندلی جلوی تاکسی آزاد بود هیچکدوم از خانوما نزدیک صندلی جلو نمی شدن و اگه راننده ای هم خانومی رو جلو سوار می کرد حق نداشت مسافر دیگه ای جلو سوار کنه
ولی حالا که دستور آمده باید جلوی ماشین یک نفر بشینه جلوی تاکسی اختصاص به خانوما داره و آقایون حق ندارن جلو بشینن
یا مثلا خانوما وسط صندلی عقب نمیشینن چون ممکنه آقایون اونا رو بدزدن و نذارن پیاده شن ((البته اینا همه بهانه ای هست برای خانوما که همیشه بهترین جارو داشته باشن))ا
یا توی مترو دوتا واگن رو اختصاص به خانوما دادن تا یوقت ناراحت نشن و اکثرا هم نصف این واگنها خالی می مونه ولی بقیه واگنها که مردا هستن در حال انفجاره وهر بار هم یک تلفات می ده و جالبتر اینکه خانوما حق دارن توی واگن مردونه وارد شن ولی آقایون فقط واگن خودشون
یا توی اتوبوسها
وقتی قسمت مردونه جای خالی داشته باشه خوب خانوما ممکنه سرپا ناراحت بشن تشریف میارن می شینن توی قسمت مردونه خوب جای خالیه بزار بشینن مگه سر دل من می شینن حتی وقتی که مردا میان و سرپا وا ی میسن خانوما بلند نمی شن خوب البته خانومن و احترامشون واجبه
ولی وای به حال مردی که جای خالی توی قسمت زنونه ببینه و فقط هوس کنه که بره اونجا بشینه خانوا غوغا میکنن بقیه آقایون هم برای خود شیرینی می ریزن رو سر مرده و همونجا مرد بیچاره سنگسار صحرایی می شه
بله یعنی خانوما فقط جاهای خوب حضور اجتماعی رو دوست دارن
یعنی دوست دارن توی اجتماع باشن ولی حاظر نیستم مشکلاتشو قبول کنن
تو رو خدا درباره کرامت زنان و اینجور چیزا حرف نزنین که این حرفها مال زنهای یه جلد قرآن و یه شاخه نبات بود نه مال دخترای 3000سکه بهار آزادی
اگه مخالفین نظر بدین

0 comment:

ارسال یک نظر