پيام يک وبلاگ نويس وطن پرست به مردم دلير آذربايجان

به نام آزادترين آزاد
نويسنده وبلاگ آزادی سياسی به جای سياست آزامردم بيدار آذربايجان سالهاست که مارا زير پا لگد کرده اند
به ملتمان توهين کرده اند جوانانمان را زندانی کرده اند
سرخورده و منزويمان کرده اند راه پيشرفت را برايمان بسته اند
کارخانه هایمان را تعطيل کرده اند غيرتمان را اصالتمان را ربوده اند
با ما اری کرده اند که بجای ترکی به فرزندهايمان فارسی ياد می دهيم تا مبادا فردا در جامعه تحقير نشوند
چشمهايمان را بستند وگفتند شما نمی بينيد
گوشهايمان را کر کردند وگفتند شما نمی شنويد
فريادمان را در گلو خفه کردند وبه ما گفتند شما چيزی برای گفتن نداريد
افکارمان را محدود کردند و گفتند شما نمی فهميد
زرتشتمان را دزديدند و گفتند شما بی ريشه ايد
منابع طبيعيمان را می دزدند و خواهند گفت شما هيچ چيز نداريد
هم اکنون در دامنه کوه سبلان به بهانه زمين گرمايی مشغول به انجام فعاليت های هسته ای اند (چه صلح آميز و چه غير آن) صحبت اينجاست که آمار سرطان در روستاهای دامنه سبلان ۶۰٪ افزايش يافته و معنی اين را همه ما می فهميم
۳ سال پيش تور سفر تفريحی سبلان بوسيله هلی کوپتر برقرار شد که شامل گذر از قله سبلان وپرواز بر روی دريای خزر و جنگلهای شمال بود
قيمت اين تور را حدس بزنيد
۱۰۰۰۰۰ تومان؟؟؟؟؟
۵۰۰۰۰ تومان؟؟؟؟؟؟
۲۰۰۰۰ تومان؟؟؟؟؟
خير تنها با ۷ هزار تومان!!!!!!!!۱
مسخره نيست؟
البته دليلش چه بود؟
اشتباه نکنيد اين خدمات دولت محترم نبود
امسال برای صعود به قله سبلان به آن اطراف رفته بوديم
از بومی ها سوال در اين باره سوال کردم جواب آنها اين بود
((خدا خيرشان بدهد آمدند اينجا با هلی کوپتر خاکبرداری کردند و حالا هم دارند مجتمع آبدرمانی می سازند))
و روستايی اينگونه فريب خورده بود
از کی با هلی کوپتر خاک برداری می کنند؟الله اعلم
قصه از اين قرار بود که به بهانه تور تفريحی رفت و آمد هلی کوپتر را در منطقه توجيه کرده بودند و با سو استفاده از سادگی روستاييان تعداد انبوهی از آثار باستانی آن منطقه را به غارت برده بودند
به همين سادگی حال اين جريان به سود که بود باز هم الله اعلم
سالهاست که در اردبيل يک کارخانه دولتی تاسيس نشده
حتی از تاسيس کارخانه های خصوصی نيز جلوگيری شده
نه تنها اردبيل بلکه به تمام مناطق مرزی مانند کردستان نيز اين ظلم شده است
اينگونه است که تهران عزيز دردانه ميشود و اردبيل عنصر زائد
ای مردم آذربايجان روی سخنم با شماست شما که امروز ثابت کرديد که می توانيد دولت را به لرزه بياندازيد
چگونه می شود که سفرهای استانی احمدی نژاد ناگهان تغيير برنامه می دهد و اولويت های آخر به اولويت های اول تبديل می شود
چگونه می شود که پياپی احمدی نژاد به ۳ استان آذربايجان سفر می کند؟
اين مفهوم ترس است
ترس از شما ملت آذربايجان
ملتی که پس از سالها هنوز فريب چهرگانی ها و تهی فکران و فرصت طلبان
پان ترکيست را نخورده ايد
واين يعنی آذربايجان بيدار است
آستين ها را بالا بزنيد و برای فردايمان تلاش کنيم و بدانيد که نابرده رنج گنج ميسر نمی شود
تا زمانی که بخواهيم مصرف کننده صرف باشيم در همين مقام می مانيم و پيشرفت برايمان آرزو باقی خواهد ماند
تلاش---------------------------توليد----------------------پيشرفت
به اميد روزی که آذربايجان را در بلند تری قله های پيشرفت ببينيم
يک وطن پرست
دی

0 comment:

ارسال یک نظر