آزادي برخي بازداشت‌شدگان حوادث اردبيل


ايسنا:‌ وكيل مدافع برخي از بازداشت‌شدگان حوادث خرداد ماه اردبيل، از آزادي دو موكلش با قرارهاي وثيقه و كفالت خبر داد.
سيدمحمدرضا فقيهي اظهار داشت: مهدي محمدپور و جلال تقوي دو تن از دستگيرشدگان حوادث خرداد ماه اردبيل به قيد قرار وثيقه و كفايت آزاد شدند اما عباس لساني ديگر متهم اين پرونده همچنان در زندان به سر مي‌برد و پرونده‌اش در آستانه ارسال به دادگاه است. ‌
وي خاطرنشان كرد: درخواست تبديل قرار بازداشت هر سه موكل، در لايحه تقديمي به شعبه 14 دادياري دادسراي انقلاب اردبيل مطرح شده بود كه با تبديل قرار بازداشت عباس لساني موافقت نشده است.

0 comment:

ارسال یک نظر