سال 67 یادآور هزاران عاشق آزادی است که در زندان های ایران جان خود را فدای آزادی کردند

چهار شنبه ۰۱ شهريور ۱۳۸۵وبا خون خود نهال آزادی را آبیاری کردند . در طی اطلاعیه قبلی این مراسم به مانند سالهای گذشته از سوی
خانواده قربانیان برگزار خواهد شد به همین مناسبت در هجدهمین سالگرد قتل عام این زندانیان خانواده قربانیان در طی هماهنگی های انجام شده روز جمعه 10 شهریور 1385 ساعت 10 صبح مراسمی در جهت بزرگداشت این عزیزان برگزار خواهند کرد . فعالان حقوق بشر در ایران از تمامی اقشار جامعه ، آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر در جهت بزرگداشت یاد و خاطره این عزیزان دعوت به عمل می آورد تا با حضور خود هر چه با شکوه تر این مراسم را برگزار کنند .مکان : جاده خاوران - گورستان خاورانزمان : ۱۰ شهریور ۱۳۸۵ - ساعت ۱۰ صبح
فراخوان اعتصاب سراسري 13 مهرماه 1385 / 5 اکتبر 2006روز جهاني معلمهم ميهنان گراميشخصيت ها و مجامع بين المللي حقوق بشر هر انقلابي پيامي جهانشمول و تاريخي دارد .انقلاب پر افتخار مشروطه ايران بالضروره با هدف تنزيل تدريجي جايگاه نظام سلطنتي و با تاکتيک تحمل پادشاه به شرط عدم مداخله در حاکميت مردم بر سرنوشت خويش صورت و با انقلاب شکوهمند بهمن ميهنمان و پيام اضمحلال کامل نظام پادشاهي تکامل يافت ، لذا إعمال خدعۀ اطلاق صفت جمهورت به حاکميت مرجعيت شيعي با هدف سرکوب و مقابله با آن پيامها و غصب جايگاه نمايندگان مردم ميهنمان جامۀ عمل گرفت.نظام فقيه السلطنۀ جمهوري اسلامي ايران که بستر تحقق آن از دير باز آغاز و نقش بالفطرۀ افيوني آن با هدف سوء استفاده ابزاري از آن در اين برهۀ تاريخي به اثبات رسيده است و عليرغم رأي 98.2 % خود نه تنها پاسخگوي نياز جامعه نبوده که در تقابل کامل با منافع توده ها حرکت و در راستاي تأمين رسالت خود از هيچ جنايتي فرو گذار نبوده؛ نظر سنجي ها نشان مي دهد که اينک حتي کمتر از 1.8 % مردم به لزوم سرنگوني آن رأي منفي مي دهندو ممانعت از تداوم آن را امري حياتي ، اجتناب ناپذير و ضروري دانسته ؛ در هنگامۀ سرنگون ساختن آن متحد و يکپارچه اند .تجربۀ مبارزات به ويژه اسطوره هاي ملي ميهنمان از بابک خرمدين ها تا اکبر محمدي ها به وضوح نشان مي دهد که مقابله با ارتجاع ديني در باور و حرکت جمعي است که به آن عمق، معني و پيروزي پايدار و تاريخي مي بخشد و بس .کانون معلمان ايران به عنوان نمايندۀ بخشي از جامعۀ فرهنگي ميهنمان که بالذاته خود را در لبۀ تيز حملات و نيز جبهۀ مبارزه و نفي حاکميت ارتجاع مي بيند ؛ کم هزينه ترين راه موفقيت در اين کارزار ملي را در توامان افشا گري ، اطلاع رساني ، نافرماني مدني و اجتماعي و استيصال عملي آن از طريق اعتصاب سراسري ملي و تحريم همه جانبه بين المللي آن متصور بوده ،واحد هماهنگي اعتصاب سراسري معلمان و دانش آموزان اين تشکل ملي روز جهاني معلم را سر آغاز آن پيشنهاد و عموم افراد و نهادهاي ملي را در پوشش گستردۀ آن دعوت و مشارکت و حمايت عموم شخصيت ها و مجامع بين المللي حقوق بشر را خواستار است

0 comment:

ارسال یک نظر