بیانیه شعبه اردبیل سازمان دانش آموختگان درمحکومیت بازداشتهای 18تیر86

ادوارنیوز:شاید تقدیر این بوده است درروزی که یاد آور مظلومیت قشر دانشجو به خاطر فریاد آزادی خواهی سالهای نه چندان دورشان است عده ای از بهترین فرزندان این مملکت با بدترین شکل دستگیروروانه زندان شوند. در سحرگاه 18 تیر درادامۀ برخوردهای زنجیره ای با منتقدان و دگر اندیشان و توقیف صداهای مخالف 6 تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت (تنها تشکل مستقل دانشجویی کشور) که در یک اقدام آرام و مسالمت آمیز دراعتراض به آزاد نشدن دوستان دانشجوی در بندشان مقابل دانشگاه امیر کبیر تحصن کرده بودند به صورت غیر قانونی دستگیر و راهی زندان اوین می شوند سپس دریک اقدام غیر قانونی دیگر با شلیک تیرهای هوایی وایجاد رعب ووحشت به دفترسازمان دانش آموختگان ایران اسلامی( ادوار تحکیم وحدت)حمله گردیده و افراد حاضر درساختمان با ضرب و شتم برخوردهای فیزیکی دستگیر ودفترسازمان پلمپ می شود آنهم درحالی که این سازمان کاملاً قانونی و دارای مجوز ازکمیسیون مادۀ 10 احزاب بوده و همواره در ذیل قانون فعالیت نموده است. ما در مانده ایم که محبت دولت مهرورز اگر شامل حال کارگران ، معلمان ، دانشجویان و فعالین سیاسی احزاب رسمی نمی باشد پس آن کدام قشر است که دولت عدالت خواه محبتش را نثارایشان می کند ؟ !جای سؤال است چگونه ملوانان بیگانه و متجاوز استکبار با کت و شلوار اتو کشیده و ارمغان و سوغات با بدرقه رسمی رئیس جمهور راهی دیار خویش می شوند اما فرزندان این ملّت در پی یک تحصن آرام و بحق با کوچکترین انتقاد واعتراض قانونی باید با ضرب و شتم و شلیک تیرو وحشت زندان عقوبت شوند ؟ دوستان ما به چه جرمی باید روانۀ زندان شوند برطبق کدام اصل قانونی کارگران، معلمان، دانشجویان ، فعالین سیاسی و احزاب حق انتقاد و اعتراض ندارند ومنتقدان آمریکایی ، کودتاچی وبراندازخوانده می شوند . سازمان دانشگاه آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت ) شاخۀ اردبیل ضمن محکوم کردن این اقدام غیر قانونی لازم می داند نکاتی چند را به حکومتیان و دولتمردان یادآوری نماید . 1- مطابق اصل 26 قانون اساسی : ااحزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هیچکس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.ا
2- مطابق اصل 27 قانون اساسی : اتشكيل اجتماعات و راهپیمایی ‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.‏‏ا
3- لازم است حاکمان بخشی از قانون اساسی را که متعلق به حقوق ملّت می باشد دوباره خوانی کنند تا شاید به خاطرشان بیفتد که مطابق همین قانون اساسی علاوه بر حاکمان ، ملّـت نیز دارای حق و حقوقی هستند که اگر رعایت حداکثری نمی شود حداقل آن به فراموشی سپرده نگردد.
4- امروز خبری از نفت بر سرسفره های مردم نیست ، تورم بیداد می کند ، فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر گردیده ، بیکاری بعنوان یک معضل بزرگ همچنان پابرجاست دولت به ظاهر مهرورز که در تحقق وعده های انتخاباتی خود ناکام مانده به جای پرداختن به مشکلات وحل آنها با سرکوب مخالفان صالح ومنتقدان منصف با انواع اتهامات واهی می خواهد سرپوشی برناکامیها و ضعفهای خود بگذارد .
5- سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) شعبه اردبیل دستگیری ها و برخوردهای اخیر را کاملاً مغایر با قانون اساسی ،حقوق شهروندی و مغایربا شرع اسلام می داند وخواستار آزادی فوری و بی قید وشرط بازداشت شدگان و بازگشایی دفترسازمان ادوارتحکیم وحدت می باشد .
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی شعبه اردبیل

0 comment:

ارسال یک نظر